Biologické centrum Akademie věd ČR

Biologické centrum AV ČR v Českých Budějovicích je se svými více než 750 zaměstnanci největší mimopražskou institucí Akademie věd České republiky. Zároveň patří mezi největší vědecká pracoviště ekologicky orientovaného výzkumu v Evropě. Biologické centrum rozvíjí trendy evoluční biologie a ekologie, které reagují na problémy globálního významu a udržitelnosti života na Zemi. Součástí Biologického centra je pět původně samostatných pracovišť: Entomologický ústav, Hydrobiologický ústav, Parazitologický ústav, Ústav molekulární biologie rostlin a Ústav půdní biologie. Od roku 2016 k nim patří také výzkumná infrastruktura SoWa, zaměřená na komplexní studium půdních a vodních ekosystémů.

Laboratoř aplikované entomologie

Hlavní náplní práce Laboratoře aplikované entomologie je problematika hmyzích škůdců v lesnictví. Mezi stěžejní objekty výzkumu patří zástupci podčeledi kůrovcovitých, přičemž se zaměřujeme především na jejich ekologickou fyziologii (mechanismy změn fyziologie a adaptací, které umožňují přežití organismu v měnícím se prostředí) a nové metody ochrany porostů. Významná část výzkumných aktivit je věnována i kalamitnímu škůdci jehličnatých výsadeb z čeledi nosatcovitých, klikorohu borovému.