1/20

Když mluvíme o kůrovci, který ničí naše lesy, myslíme tím zejména broučka s názvem:

 • Slunéčko sedmitečné
 • Lýkožrout smrkový
 • Mandelinka bramborová
 • Světluška větší
Další otázka
2/20

Co jsou drtinky?

 • Rohlík rozdrcený na strouhanku, která se sype ptáčkům do krmítka.
 • Jiné označení pro tabák.
 • Drobné pilinky kůry u paty stromu, které dokládají činnost kůrovce ve stromě.
 • Rozdrcené bylinky, ze kterých si můžeme uvařit výborný čaj.
Předchozí otázka Další otázka
3/20

Co jsou požerky?

 • Zuby kaprovitých ryb.
 • Stavidlo na rybníce.
 • Rodiče, kteří nám snědli sladkosti.
 • Cestičky, které vytvořili kůrovci v kůře stromu.
Předchozí otázka Další otázka
4/20

Jaké lesy si kůrovec vybírá?

 • Zejména jednodruhové, složené z monokultury jednoho stromu.
 • Takové, kde roste co nejvíce druhů, aby si vyzkoušel, který strom mu bude chutnat nejvíce.
 • Lesy vedle louky, na kterých se bude moci napást trávy.
 • Lesy, ve kterých roste hodně hub.
Předchozí otázka Další otázka
5/20

Jak velkou část naší republiky zabírají lesy?

 • Asi 10 %.
 • Žádné lesy u nás nejsou.
 • Asi jednu třetinu.
 • 90 % rozlohy jsou lesy, zbytek paneláky.
Předchozí otázka Další otázka
6/20

Jaké počasí pomáhá kůrovci, aby se rozmnožil?

 • Zejména suché a teplé počasí.
 • Kůrovec se množí pouze při bouřce.
 • Když napadne dost sněhu na pořádnou koulovačku.
 • Musí padat kroupy, jinak se nerozmnoží.
Předchozí otázka Další otázka
7/20

Na jakém stromě žije kůrovec?

 • Pouze na jehličnatých stromech.
 • Dá se říct, že každý strom má svůj druh kůrovce.
 • Pouze na stromech, které mají hodně větví.
 • Jen na stromech v parcích a zahradách.
Předchozí otázka Další otázka
8/20

Proč se u nás kůrovcům v posledních letech tolik dařilo?

 • Hlavně díky teplému a suchému počasí a velkému množství jednodruhových lesů.
 • Protože lidé vysbírali z lesů všechny houby a borůvky.
 • Protože jim čeští politici poslali pozvánku na hostinu do českých lesů.
 • Protože mají rádi vlhko a zimu.
Předchozí otázka Další otázka
9/20

Jak dlouho už žijí kůrovci na naší planetě?

 • Asi dva roky.
 • Od minulého století.
 • Od dob starověkého Egypta.
 • Od druhohor.
Předchozí otázka Další otázka
10/20

Proč sbíráme kůru ze stromů napadených kůrovci?

 • Abychom si vydělali, můžeme ji totiž dobře prodat.
 • Aby se z ní kůrovec dále nešířil na ostatní stromy.
 • Abychom si mohli doma kůrovce vycvičit.
 • Abychom si mohli na chalupě zatopit.
Předchozí otázka Další otázka
11/20

Jaké tři druhy kůrovců (lýkožroutů) jsou u nás nejrozšířenější?

 • Smrkový, severský a lesklý.
 • Český, německý a polský.
 • Červený, žlutý a fialový.
 • Smrkový, dubový a jabloňový.
Předchozí otázka Další otázka
12/20

Jak se postupuje při zjištění přítomnosti kůrovce v lese

 • Napadené stromy se označí, vykácí a dřevo i kůra se odveze.
 • Ten, kdo najde kůrovce, musí křičet o pomoc, dokud nepřijde někdo další.
 • Nijak, stromy necháme na místě a počkáme, až uschnou.
 • Kůrovce slušně pozdravíme a popřejeme jim hezký den.
Předchozí otázka Další otázka
13/20

Co je to bezzásahové území?

 • Území, kam nesmí vstoupit zásahová jednotka Policie ČR.
 • Území, kde zejména z důvodu ochrany přírody nejsou povoleny zásahy proti kůrovcům.
 • Území, která nesmíme fotografovat.
 • Území, do kterých nesmí vstoupit žádné zvíře.
Předchozí otázka Další otázka
14/20

Kolik druhů kůrovců žije v České republice?

 • Téměř 120 druhů kůrovců.
 • Žádní kůrovci tady nežijí, jsou to jen pohádkové bytosti.
 • Je tu jen jeden druh.
 • Jsou jich desítky tisíc.
Předchozí otázka Další otázka
15/20

Jak se strom brání kůrovci?

 • Projde kurzem karate a po získání černého pásku se dokáže kůrovci ubránit.
 • Obroste mechem.
 • Zasype ho listím nebo jehličím.
 • Začne vypouštět pryskyřici a tou brouky zalévá.
Předchozí otázka Další otázka
16/20

Kolik dalších stromů dokáže zahubit generace kůrovců, která vyletěla z jednoho stromu?

 • Dalších 10 stromů.
 • Brouci, kteří vyletí, už jsou tak unavení, že další stromy nenapadnou.
 • Zničí hned celý les. Takže bacha na ně.
 • Jen jeden další strom, postupují systematicky po jednom.
Předchozí otázka Další otázka
17/20

Co to znamená pasečný klid?

 • Dobu, kdy bába opustí Perníkovou chaloupku a Jeníček s Mařenkou mohou v klidu loupat perníček.
 • Čas, kdy není možné vstupovat do lesa.
 • Období, kdy nevysazujeme jehličnaté lesy po vykácení lesa, aby se na pasece nerozmnožili škůdci.
 • Doba, kdy je zakázáno pást stáda poblíž lesa.
Předchozí otázka Další otázka
18/20

Jaké lesy rozlišujeme?

 • Jehličnaté, listnaté a smíšené
 • Jižní, severní a západní
 • Nízké, střední a vysoké
 • Zdravé, poškozené a zničené
Předchozí otázka Další otázka
19/20

Kdo má povinnost postarat se o les?

 • Nejbližší základní nebo mateřská škola
 • Ten, kdo kůrovce najde jako první
 • Ministerstvo zemědělství
 • Vlastník lesa
Předchozí otázka Další otázka
20/20

Kterých zvířat se kůrovec obává?

 • Datlíka tříprstého, pestrokrovečníka mravenčího, lumčíka dutohlava
 • Medvěda hnědého, lišky obecné, srnce obecného
 • Mravence lesního, kloše jeleního, klíštěte obecného
 • Křižáka obecného, krtka obecného, zajíce polního
Předchozí otázka Vysledek