Pro "Den za obnovu lesa 2022" a natáčení instruktážního videa pro lesníky se nám podařilo shromáždit krásnou sbírku feromonových lapačů na kůrovce, které byly na území Československa a České republiky užívány od 70. let minulého století do současnosti. Některé exempláře se zachovaly na lesních správách, jiné zapůjčila VOŠL a SLŠ Bedřicha Schwarzenberga v Písku a firma L.E.S. CR. Kromě černých deskových Theysohnů existovaly i trubkové lapače, z nichž jeden vyrábělo dokonce proslulé JZD Slušovice, nositel Řádu práce. Široká paleta použitých materiálů zahrnuje i plech, přičemž zatímco model Jihočeských státních lesů byl pozinkovaný a zachoval si svůj lesk do dnešních dnů, lapače typu "Olešník" opatřené zeleným nátěrem značně korodovaly. Princip funkce však zůstal u všech typů zachován. Feromon uvnitř lapače láká kůrovce, kteří přilétnou a zůstanou zachyceni ve sběrných nádobách, odkud je lesníci pravidelně odebírají.

Zpět na aktuality
Feromonové lapače na kůrovce nebyly vždy jen černé krabice