Na holinách po těžbě borovice lesní v oblasti jižní Moravy můžete v posledních letech hojně pozorovat krasce měďáky, Chalcophora mariana. Tento chráněný druh se vyvíjí především v pařezech a ležících kmenech borovic, kde larvy žijí 3 až 5 let. Významně se tak podílí na rozkladu dřevní hmoty. V roce 2021 bylo množství krasců skutečně enormní a za slunečných dní se na pasekách v okolí Bzence nacházely tisíce jedinců. Vzhledem k délce těla kolem 3 cm nelze letící a vyhřívající se brouky přehlédnout.

Zpět na aktuality
V pařezech borovic se vyvíjejí krásní krasci