Zařízení pro sledování napadení kůrovci ve vyšších partiích kmene vyvinuté na našem pracovišti umožňuje detailně rozpoznat závrty i drtinky, pořizovat fotografie a zaznamenávat GPS zkoumaného stromu. Uživatelé mají rovněž k dispozici mnoho nastavení kontrastu pro zlepšení detekce a přísvit diodovým osvětlením ve zhoršených světelných podmínkách. Přístroj TreeInsp je možno za pomoci sítě WiFi propojit s libovolným zařízením (mobilní telefony, tablety atd.). Cílem vývoje bylo umožnit lesnímu personálu detekci napadení kůrovci ve ztížených podmínkách, kde běžné postupy vyhledávání selhávají. Své uplatnění nachází i při dočišťování ohnisek a posouzení stromů, u nichž si lesníci napadením nejsou jisti. Posloužit může i arboristům při detekci houbových chorob a škůdců lokalizovaných do svrchních partií kmene.

Zpět na aktuality
Zařízení pro včasnou detekci kůrovce TreeInspect se umístilo na prvním místě v soutěži JU Innovation